Elektrotehnikas pārstrāde

elektrotehnikas-pārstrādeElektrotehnika ir viens no atkritumu veidiem, kurus neiedrīkst izmest parasto atkritumu konteineros, jo dažādas elektroniskās iekārtas un elektroniskā tehnika satur daudzas kaitīgas vielas, kuras, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Bet kur tad likt šīs elektroniskās preces? Nodod tās elektrotehnikas pārstrādei.

Elektrotehnika visbiežāk satur 3 ļoti kaitīgas vielas. Pirmkārt, ledusskapji un saldētavas satur freonus, kas ir ķīmiski savienojumi, kuri, nonākot brīvā dāvā, iztvaiko un spēj noārdīt ozona slāni, kurš ir vienīgais, kas pasargā mūs no saules ultravioletā starojuma. Šādas elektroierīces satur arī smagos metālus, piemēram, svinu un dzīvsudrabu. Tādā tehnikā kā datoros, televizoros un lampās, šīs vielas ir īpaši daudz, un šīm vielām nonākot vidē, tās var uzsūkt ūdens, zeme un augi, kā rezultātā tās saindē pārtiku, dzeramo ūdeni un pat dzīvniekus. Un, treškārt, arī plastmasa ir kaitīga viela, kuru satur gandrīz ikviena elektroprece. Bet, šai vielai, piemēram, sadegot, vidē nonāk indīgas vielas, kas neatgriezeniski kaitē dabai un tās apdzīvotājiem.

Lai novērstu šo vielu kaitīgo iedarbību uz vidi tu vari nodot šo tehniku speciālajos savākšanas punktos, kur tā tiks aizvesta uz elektrotehnikas pārstrādes cehiem. Šajos cehos vispirms šī tehnika tiek sašķirota. Piemēram, visas plastmasas detaļas tiek saliktas kopā un nodotas otrreizējai lietošanai, bet visi metāli tiek nodoti pārkausēšanai.

Pārstrādes jeb pārkausēšanas iekārta spēj atdalīt visus metālus, piemēram, varu no zelta, un vēlāk to sagrupēt, lai tie tiktu visefektīvāk un vislabāk pārstrādāti.

Taču ne visu dara iekārtas. Šādos cehos tiek lietots roku darbs. Cilvēki uz konveijera šķiro dažādu tehniku un izjauc, piemēram, datorus un citus aparātus, lai tos varētu visefektīvāk pārstrādāt. Tā kā tādas ierīces kā datori tiek izjaukti pa detaļām, tad nereti ejošās detaļas tiek nodotas otrreizējai lietošanai, lai veidotu jaunus datorus un citas ierīces.

Elektrotehnikas pārstāde ne tikai ir dabai, videi un cilvēkiem draudzīgākais tehnikas pārstrādes veids, bet tā ir arī daudz izdevīgāka. Šajā procesā tiek iegūtas vai pārstrādātas jaunas vai lietotas detaļas, kuras pēc tam ir iespējams atkal izmantot citiem mērķim, kas novērš to nepieciešamību vienkārši izmest kādā atkritumu poligonā, kur šīs preces vienkārši stāvēs. Tā mēs pasargājam sevi un dodam iespēju šīm tehnoloģijām dzīvot otrreiz.

Stikla pārstrāde

Stikls ir mums visiem zināms materiāls un tas tiek veidots no kalcija smiltīm, sodas, kaļķakmens un vēl citiem materiāliem, tomēr stikla veidošana aizņems lielus enerģijas resursus, gan pamata materiālu iegūšanā, gan arī to pārstrādē veidojot gala produktu. Tieši tāpēc arī stikls ir viens no pārstādāmajiem atkritumiem, kuru mēs varam izmest tam paredzētajos konteineros.

Stikla pārstrāde ietaupa vidēji vienu tonnu kvarca smilšu, ap 200 kilogramiem sodas un šī darbība arī neļauj nonākt atmosfērā aptuveni 300 kilogramiem oglekļa dioksīda. Katra pārstrādātā stikla pudele ietaupa aptuveni tik daudz enerģijas, cik patērē 100W Edisona spuldzīte 4 stundās un tas nozīmē, ja mēs izmantojam, piemēram, LED lampas, kam ir 15W enerģijas patēriņš bet tās spīd tikpat spoži, tad mēs varam ietaupīt vairāk, kā diennakti gaismas enerģijas un tas jau izklausās ievērojami labāk nekā vienkārši pudeļu pārstrāde prieka pēc.

Lai saražotu stiklu ražotājiem ir nepieciešami dažādi materiāli, bet viens no materiāliem, ko arī ir iespējams izmantot stikla ražošanā ir pārstrādātie stikla atkritumi, kā pudeles un burkas, kas speciāli ir veidoti tā, lai tos varētu pilnīgi bez zudumiem pārstrādāt. Parasti jauna stikla veidošanā tiek pievienots 30-60% pārstrādāta stikla, un šī pārstrāde ietaupa enerģiju, jo krāsnīs, kurās šos materiālus kausē var būt zemāka temperatūra un arī reizē ar to tiek pagarināts šo krāšņu darbības mūža ilgums. Būtībā stikla pārstrādē ietaupās enerģija, netiek izlietots tik daudz oglekļa dioksīds un paši stikla ražotāji ietaupa naudu, kas nozīmē, ka visām pusēm šis ir izdevīgs darījums. Un pat mums, kā atkritumu pārstrādātājiem ir iespējams nopelnīt, nododot stikla pudeles tām paredzētajās vietās!

Stikla pārstrādes process sākas ar pašu lietotāju jeb atkritumu šķirotāju, jo bez šī brīvprātīgā darba nekāda atkritumu pārstrāde nenotiktu. Pēc tam, kad iedzīvotāji šķirojot atkritumus tos ir sametuši tiem paredzētajā konteinerā, atkritumu apsaimniekotājs šos stikla atkritumus nogādā pārstrādes rūpnīcā, kur tie tiek nomazgāti un sašķiroti. Pēc tam, šie stikla atkritumi tiek sadauzīti mazos graudiņos, un apstrādāti ar magnētu un citām iekārtām, lai atbrīvotos no visiem piejaukumiem. Kad šis process ir pabeigts, tad šie stikla putekļi  jeb graudiņi saukti par kuletu tiek nogādāti pie stikla ražotājiem, kur tie tiek piejaukti kopējai stikla veidošanas masai 30-60% apjomā un tālāk jau tiek veidoti jauni stikla priekšmeti. Vietās, kur pārstrāde notiek biežāk tiek uzstādīti arī speciāli konteineri, kur ir jāšķiro stikls pa krāsām, jo stiklu kausējot, tas saglabā savu iepriekšējo krāsu un tas ir jāņem vērā jaunu produktu ražošanā!

PS: Pārstrādes konteineros nedrīkst mest sadzīves stiklu, kā logu rūtis un traukus, jo tā veidošanā izmantotas citas tehnoloģijas un šādu stiklu nav iespējams tik viegli pārstrādāt.

Resursi par Atkriumu šķirošanu Latvijā

SkiroPakas.lv ir resurss, kas tiek veidots, kā universāla vieta, kur atrast informāciju par atkritumu šķirošanu un pārstrādi, tomēr visu informāciju mēs apkopot vienkārši nevaram, tāpēc šodien dosim ieskatu dažās no Latviešu tīmekļa vietnēm jeb resursiem, kur iespējams meklēt informāciju  par šīm tēmām.

www.zalais.lv – Latvijas zaļā punkta tīmekļa vietne, kur iespējams atrast informāciju paredzētu gan uzņēmumiem gan iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanu un visu, kas ar to saistīts. Latvijas Zaļais punkts ir sagatavojis dažādus resursus, kur aprakstīts, kā notiek atkritumu šķirošana, un kā mums tas pareizi jāda.

www.atkritumi.lv – Tīmekļa vietne, kurā iespējams atrast informāciju par dažādām atkritumu grupām sākot no šķirojamajiem līdz ķīmiskajiem atkritumiem. Šeit ir iespējams atrast informāciju par to, kā apieties ar katru no atkritumu kategorijām un kur iespējams tās pārstrādāt, kā arī par to kāpēc tas jādara un kas notiek tālāk ar jūsu pārstrādātajiem atkritumiem.

www.cukmens.lv – Cūkmens irs Akciju Sabiedrības „Latvijas Valsts Meži” akcija un tīmekļa vietne, kas ir saistīta ar mūsu valsts mežu piesārņošanu un to, kāpēc tas ir svarīgi un ko darīt ar atkritumiem, ko vēlaties izmest mežos. Cūkmens ir visiem pazīstams tēls, kas parādās dažādās kampaņās, kas saistītas ar tīrīšanu un mēslošanu.

www.zalajosta.lv – Šī ir uzņēmuma SIA “Zaļā Josta” mājas lapa, kas ir uzņēmums, kas rūpējas par Latvijas uzņēmumu un iedzīvotāju informēšanu par dažādiem atkritumu tipiem un to, lai mazinātos mūsu valsts piesārņojums. Šis projekts, kā arī pats uzņēmums tiek finansēts no Eiropas attīstības fondu līdzekļiem un tas darbojas ar dažādiem uzņēmumiem, palīdzot tiem mazināt vides piesārņojumu un vides nodokļu apjomu.

www.zaao.lv – Šis ir resurss visiem tiem iedzīvotājiem, kas ir uzņēmuma ZAAO atkritumu apsaimniekošanas zonās un tas dod ieskatu tajā, kā pareizi ir šķirot atkritumus dažādās kategorijās, un kā labāk un efektīvāk nonākt līdz sakārtotai videi un mazākam atkritumu daudzumam.

www.lvportals.lv – Šis ir viens no visplašākajiem rakstiem, ko iespējams atrast, kas saistīts tieši ar atkritumu šķirošanu un to, kāpēc tas jādara, kā to darīt un tur arī tiek aprakstīta katra atkritumu klase un viss materiāls tiek saistīts arī ar likumiem, kas paskaidro to kādā apjomā un cik daudz atkritumu Latvijai ir jāšķiro līdz kuram gadam.  Ja izlasīsit šo resursu jums uzreiz būs skaidrs gandrīz viss, kas saistīts ar atkritumu šķirošanu, kā arī tur ir pieejams infografika, kas vizuālā veidā parāda  daļu no šīs informācijas.

Makulatūras pārstrāde

Makulatūra jeb papīrs un papīra produkti ir viena no lielākajām industrijām pasaulē, kas sastāda vairāk, kā 1% no pasaules ikgadējā ražošanas un tas nozīmē, ka paīra produkti ir ļoti daudz, un tos lieto ļoti daudz uzņēmumu un mājsaimniecību. Lai gan papīrs sastāda tikai 1% no kopējā pasaules ražošanas apjoma tomēr šī industrija patērē vismaz 30% no kopējā nocirsto koku daudzuma, jo papīrs un papīra produkti 90% gadījumu tiek veidoti no koksnes lai gan pastāv citas alternatīvas, kā kaņepju šķiedras, kas ir daudz efektīvākas.

Tā kā papīrs sastāda tik lielu daļu no pasaules ražošanas, tad papīra pārstrāde arī ir liels bizness, jo pārstrādājot izlietotu papīru tiek ietaupīti vismaz 40% enerģijas un par katru pārstrādāto tonnu makulatūras tiek ietaupīta tonna koksnes, kas nozīmē mazāku mežu izciršanu. Papīra pārstrādes process nav nekāds vienkāršais un ir daudz grūtāk izveidot sistēmu, kas ļautu ikvienam savākt savus izlietotos papīrus un pēc tam tos visus nogādāt uz pārstrādes rūpnīcām nekā nocirst dažus hektārus meža un iegūt tādu pašu atdevi. Būtībā pēdējo gadu laikā aizvien vairāk arī Latvijā redzam cilvēkus uztraucamies par vidi un cilvēku nodarīto kaitējumu tai, un papīra izšķērdība ir viena no lietām, ko mēs redzam visbiežāk, jo papīru taču ir tik viegli savākt atsevišķā maisā pārstrādei salīdzinot ar visu atkritumu dalīšanu konteineros un mēģinājumiem pēc tam tos pārstrādāt.

Makulatūras pārstrādes process sākas ar katru indivīdu, kam ir savi izlietotie papīri un papīra produkti, kā žurnāli un kartona kastes jāsavāc un jānogādā uz speciāliem pārstrādes konteineriem. Parasti šādi konteineri ir novietoti pie daudzdzīvokļu māju atkritumu tvertnēm un tajos iespējams mest stiklu, metālu un papīru, tomēr ir arī pilnīgi atsevišķi konteineri tikai papīram, kas jau ir cits stāsts. Pēc tam, kad cilvēki piepilda pilnus šos konteinerus atkritumu apsaimniekotāji ar speciālām automašīnām apbraukā šīs kastes un savāc visus šos pārstrādājamos atkritumus un nogādā tos uz savām pārstrādes rūpnīcām. Tur šie atkritumi tiek sadalīti pa kategorijām un makulatūra jeb papīrs un papīra produkti ir viena no kategorijām. Kad papīrs ir atdalīts no citiem atkritumiem, tad tas nonāk speciālās makulatūras pārstrādes rūpnīcās, kur tas tiek mazgāts ar ūdeni, kam pievienotas ziepēm līdzīgas vielas, kas atdala makulatūru no krāsas, plastmasas un citiem piejaukumiem, kas parasti ir uz žurnāliem un citiem papīra veidiem. Pēc šīs atdalīšanas papīrs tiek izšķīdināts vienotā masā, kurai tiek pievienotas dažādas vielas, atkarībā no tā, ko pārstrādātājs grasās veidot no šī papīra. Kad pievienotās vielas ir sajauktas kopā ar paīra maisījumu tad šī kopējā masa tiek lieta speciālās ierīcēs, kur tās tiek karsētas un saspiestas lai iegūtu pārstrādātās makulatūras ruļļus. Šie ruļļi tad tālāk tiek nogādāti tālākai apstrādei un atkarībā no tā, kādas vielas papīra maisījumam tika pievienotas tas tiek nogādāts avīžu presēs vai citās vietās.

Latvijā statistika par papīra pārstrādes procentuālo apjomu nav pieejama, bet Eiropas savienībā pēc noteikta likumprojekta vismaz 60% no izlietotā papīra ir jābūt pārstrādātam, un labs piemērs ir Lielbritānija, kur 65 -70 % makulatūras tiek pārstrādāta un šī valsts kopumā ietaupa vairākus miljardus dolāru veicot šādas darbības!

Kāpēc jāšķiro atkritumi?

Jautājums kāpēc šķirot atkritumus aizvien vairāk parādās Latvijas sabiedrībā, jo cilvēki aizvien vairāk sāk redzēt mūsdienu tehnoloģiski attīstītās sabiedrības postījumu dabai, ar simtiem vai tūkstošiem tonnu atkritumu, to cilvēki tepat Latvijā vien saražo katru gadu. Šie atkritumi ir dažādi, bet daļa no tiem ir tā saucamie pārstrādājamie materiāli, kā metāli, plastmasa un stikls, bet, piemēram, koks var tikt izmantots siltumenerģijas ražošanai speciālās pārstrādes materiālu dedzinātavās. Jo ilgāk mēs šos atkritumus nepārstrādājam, jo vairāk postījumu mēs radam videi ar neskaitāmajām atkritumu izgāztuvēm, kas saradušās pēdējo gadu laikā, kur liela daļa no atkritumiem ir tieši šāda veida, kuri patiesībā varētu tikt pārstrādāti, bet cilvēku izlaidības un negribēšanas pēc tas netiek darīts.

Lai veiksmīgi ieviestu šādu sistēmu Latvijas sabiedrībā, kur ikviens varētu šķirot savus atkritumus, būs nepieciešama liela finansiāla palīdzība no valsts vai privātā sektora, jo sistēmu ieviešanai šo atkritumu šķirošanai un pārstrādei ir nepieciešami lieli naudas līdzekļi. Šādai atkritumu pārstrādei nepieciešams speciāls aprīkojums un speciālas rūpnīcas, kas šķiro un pēc tam arī pārstrādā šos sašķirotos atkritumus. Bet tomēr vislielākais darbs, kas nepieciešams ir tieši pašu mājsaimniecību rīcībā, jo pilnīgi visu atkritumu izšķirošana no kopējām atkritumu tvertnēm ir gandrīz neiespējama, un ir nepieciešams šķirot, lai nošķirtu tieši šos pārstrādājamos(stiklu, plastmasu un metālu) no pārējiem atkritumiem, kurus nav iespējams pārstrādāt, vai arī tas ir neefektīvi. Tieši mājsaimniecībās ir jāveido atsevišķas atkritumu tvertnes, kas rada neērtības, tomēr galvenais klupšanas akmens ir sabiedrības neinformētība un tas, ka cilvēkiem no šī šķirošanas procesa nav nekāds labums, jo, tomēr, tas prasa papildus darbu un ne kurš katrs grib šādi palīdzēt dabai, ja nav redzams tūlītējs rezultāts. Tieši tāpēc ir nepieciešams izveidot dažādas programmas, kas par šādu atkritumu šķirošanu dotu naudisku atalgojumu, kā tas ir pašlaik ar tukšo stikla alus pudeļu tirgu, kur par katru nodoto pudeli iespējams saņemt no 2 līdz 4 centiem, atkarībā no tā, kāda veida pudele jums ir pieejama. Šādas sistēmas arī noteikti vajadzētu ieviest plastmasas pudeļu industrijā un arī skārdeņu, jeb bundžu industrijā, jo šie atkritumi tomēr arī ir visai labi pārstrādājami un pārstrāde tomēr prasa daudz mazāku darbu nekā šo materiālu rakšana no zemes un pārstrāde līdz tie tiek atdalīti no citiem nevajadzīgiem piejaukumiem. Ja Latvijā būtu pieejama šāda sistēma, kurā katrs var saņemt atalgojumu par savu darbu(šķirošanu) noteikti atrastos daudz vairāk cilvēki kas to būtu gatavi darīt, jo tomēr plastmasa, stikls un metāls ir liela daļa no mūsu ikdienas dzīves!

Ja Latvijā tiks ieviesti šādi likumi, kas paredzēts šajā 2014. gadā, tad būtu visai izdevīgi krāt izlietotās plastmasas pudeles un bundžas, bet tas atkal var būt visai nepatīkams darbs jo būtībā viss, kas no šīs pudeles vai bundžas ir pats materiāls ir tikai neliela daļa un iekšpusē ir tukšs gaiss, kas aizņem daudz vietas. Tāpēc tiek izstrādāti tādi aparāti, kā skārdeņu spiedēji, ar kuriem iespējams samazināt šo bundžu un plastmasas pudeļu apmērus, lai tās būtu ērtāk nogādāt pie pārstrādātājiem.

Ceru, ka spēju rast atbildi uz šo mūžīgo jautājumu, kas, manuprāt, nākotnē paliks tikai aizvien aktuālāks, jo cilvēce planētas dabiskos resursus pašlaik tērē galvu reibinošos ātrumus, un šādi turpinot jau pāris desmitu gadu laikā sāks aptrūkties izrakteņu vietas, kur tos iegūt.

 

Kā notiek metāla pārstrāde

Atkritumu pārstrāde ir kļuvusi par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu, jo šādā veidā mēs visi varam taupīt mūsu planēts ierobežotos resursus un patērējot daudz mazāk enerģijas pārstrādāt jau iegūtos materiālus. Šoreiz centīšos pastāstīt jums, kā tieši notiek metālu pārstrāde, jo metāls ir viens no industriālās revolūcijas dzinējspēkiem un liela daļa mūsdienu tehnoloģiju, celtņu un struktūru nebūtu iespējamas bez dažāda veida metāliem, kā alumīnijs, tērauds un dzelzs.

Metāla priekšmeti, kā bundžas, un citi sadzīvē izmantotie metāli aprasti tiek savākti speciālos konteineros, vai metāla savākšanas punktos , kur cilvēki, kas nodod šos metāllūžņus par to var saņemt naudu. Šādi savākšanas punkti Latvijā pārsvarā ir tikai lielajiem metāllūžņiem un krāsainajiem metāliem, tomēr tajos iespējams arī nodot alumīnija bundžas un citas lietas, kurās ir kāda veida metāli. Ārzemēs savukārt ir speciāli pieņemšanas punkti tieši arī alumīnija bundžām, kā aŗi krāsu bundžām kas nozīmē tikai to, ka cilvēkiem ir daudz vieglāk pārstrādāt metālu un vieglāk rūpēties par savu apkārtējo vidi un planētu kopumā.

Kad visi metāli tiek savākti un nogādāti uz pārstrādāšanas rūpnīcām parasti ir atsevišķas līnijas, kas tieši nodarbojas ar šķirošanu, kur dažāda veida magnēti sadala metāliskos priekšmetus pēc tā, no kāda materiāla tas ir taisīts, un tas ir iespējams, jo katram metālam ir savs magnētiskais pievilkšanas spēks un šādā veidā ar dažādu stipruma magnētiem ir iespējams atdalīt alumīniju no dzelzs un tēraudu no citiem krāsainiem metāliem.

Pēc tam, kad metāla priekšmeti ir sadalīti, tad katra metāla visi otrreizējās pārstrādes materiāli tiek nosūtīti katrs uz savu rūpnīcas daļu, kur vienā vietā notiek alumīnija pārstrāde, bet citā tērauda. Būtībā katrai rūpnīcai ir sava veida pielietojumi dažādām metālu grupām un tas savukārt nozīmē, ka katra rūpnīca pārstrādā metālu mazliet savādāk, tomēr lielākajā daļā vismaz alumīnijs tiek pārstrādāts lielos alumīnija ruļļos, kas tālāk tiek atkal izmantoti bundžu ražošanai un būtībā veidojot mūžīgo ciklu, jo ikviena bundža var tikt pārstrādāta gandrīz mūžīgi ar nelieliem zaudējumiem.

Šis alumīnija kausēšanas process notiek tā, ka sākumā visi alumīnija metāla priekšmeti tiek izlaisti caur šķidrumu, kas atbrīvo tos no krāsas un citām ķimikālijām, lai nākošajos procesos būtu pieejams tikai tīrs alumīnijs bez citiem piejaukumiem. Tālāk šis tīrais alumīnijs vēl bundžu un citu priekšmetu veidolā tiek ievietots krāsnīs, kur tas tiek sakarsēts līdz pat 700 grādiem pēc celsija skalas un tad izkūst vienotā šķidrumā, kas tiek maisīts un attīrīts no piejaukumiem. Pēc tam šī viendabīgā šķidrā masa tiek testēta pēc tā, cik tīrs ir bijis šis alumīnijs un cik daudz piejaukumu no dažādiem citiem metāliem ir tajā, un pēc vajadzības tiek pievienoti vēl papildus piejaukumi lai veidotu pareizā stipruma un pareizās konsistences masu, kas tālāk tiek lieta milzīgās formās un dzesēta ar ūdens palīdzību. Pēc tam kad šie alumīnija bloki ir atdzisuši tie tiek laisti cauri presēm un citiem aparātiem, lai tos padarītu garenus un satītu vienā spolē, no kuras tad vēlāk iespējams veidot bundžas un dažādus citus alumīnija priekšmetus, lai tos pēc tam atkal pārstrādātu!

 

Kā tiek pārstrādāti plastmasas atkritumi

Mēs bieži vien aizdomājamies, kas notiek ar plastmasas atkritumiem, kurus mēs izmetam speciāli paredzētās atkritumu tvertnēs, vai nododam plastmasas atkritumu pārstrādes punktos. Plastmasas pārstrādes process sastāv no vairākiem soļiem, kas gala rezultātā pārvērš izmestos plastmasas iepakojumus un atkritumus par jauniem produktiem. Cilvēkiem būt jāzina viena svarīga lieta, ka, piemēram, no plastmasas ēdiena trauciņa pēc pārstrādes netiks ražots tieši tāds pats ēdiena trauciņš. Materiāls no oriģinālā iepakojuma tiek izmantots jauna produkta veidošanā, jo tas nevar tikt izmantotas divas reizes vienā un tajā pašā veidā.

plastmasa

Pirmais solis plastmasas atkritumu pārstrādē ir šķirošana. Nepieciešams sašķirot dažādu veidu pārstrādājamos produktus. Tas tiek darīts speciālās atkritumu šķirošanas iekārtās. Šā procesa rezultātā nepieciešams atdalīt papīra, metāla un plastmasas produktus. Pēc tam plastmasas produkti tiek sašķiroti pārstrādei. Šīs dalīšanas laikā plastmasa tiek dalītā pēc tipiem. Pārstrādes iekārtas ir veidotas speciāli noteiktiem plastmasas veidiem, tas nozīmē, ka biežāk viena iekārta nevar pārstrādāt pilnīgi visus plastmasas veidus. Ja atkritumu pārstrādes kompānijas rīcībā nav iekārtas visu plastmasas atkritumu pārstrādei, tie tiek nodoti pārstrādē citām kompānijām, kuru rīcībā ir šādas iekārtas.

Pēc šķirošanas plastmasa tiek samalta vienā masā. Šajā stadijā plastmasa vēl atrodas kopā ar dažādiem piemaisījumiem, kā iepakojumu etiķetēm, šķidrumiem un ēdiena atliekām, kas kādreiz bija plastmasas iepakojumos un dažādiem citiem piemaisījumiem. Dēļ šiem piemaisījumiem plastmasu ir nepieciešams mazgāt milzīgā vannā, kas to padarīs tīru no visiem piemaisījumiem, pirms tā tiek izžāvēta un izkausēta. Kad plastmasa tiek izkausēta, tā no tās tiek izveidotas plastmasas paletes. Šīs paletes var tikt izmantotas citu produktu izstrādes procesos. Piemēram, tās var pārvērst par plastmasas šķiedrām, kas tiek izmantotas dažādu būvmateriālu veidošanā.

plastmasas parstradePlastmasas pārstrāde nav vienkāršs process. Viena no problēmām ir tāda, ka piejauktās krāsvielas var piesārņot plastmasu, kas to pārstrādi padara daudz sarežģītāku vai par neiespējamu. Plastmasas produkti var tikt piesārņoti arī ar dažādām cita veida vielām, kā metāli, farmaceitiskie atkritumi un cita veida kaitīgām vielām. Lai izvairītos no šādām problēmām, atkritumu pārstrādātāji mēģina šādus plastmasas atkritumus atšķirt no pārstrādājamās plastmasas vēl pirms ir sācies atkritumu pārstrādes process.

Post24 atsauksmes

Post24 Ir Baltijas valstīs strādājošs uzņēmums, kas nodarbojas ar pašapkalpošanās sūtījumu termināļu izvietošanu un apkalpošanu visās trīs Baltijas valstu teritorijās. Post24 termināļi ir unikāli ar to, ka tos iespējams novietot āra apstākļos un laikapstākļi, kā arī siltās vai aukstās gaisa masas netraucē šo termināļu darbībai. Post24, jeb tā sauktā panomātu kompānija Latvijā sākusi darboties no 2012. gada, skatoties pēc uzņēmumu reģistra, jo SIA Post24 ir reģistrēts 2012.gada 23. Martā Rīgā un šis uzņēmums pie darbības sfēras norādījis, ka tas nodarbojas ar pasta pakalpojumu sniegšanu, kas norāda uz to, ka uzņēmums nodarbojas ar sūtījumu piegādi, bet netradicionālajā un efektīvajā pakomātu veidolā.

Post24 pakomāti ir unikāli Latvijā un tiem ir tādas priekšrocības, kā:

 • Atvērti 24 stundas diennaktī – Post24 panomātos iespējams saņemt un nosūtīt sūtījumus visu diennakti katru dienu un tas ir ļoti parocīgi ikvienam, jo nav nepieciešams konkrēts laiks, kad saņemt vai sūtīt šos sūtījumus.
 • 38 Pakomāti Latvijas teritorijā – Post24 ir spējis 2 gadu laikā izaugt par lielu uzņēmumu un 38 dažādi pakomāti Latvija teritorijā parāda to, ka uzņēmums ir spējīgs apkalpot visu Latviju un ja ņemam vērā ka visās Baltijas valstīs ir izvietoti 167 pakomāti, tad ir redzams, ar kādu ātrumu attīstās šī industrija!

Šī uzņēmuma pakomātiem Ir vairākas paku izmēru izvēles , kas nozīmē, ka Post24 saviem klientiem piedāvā trīs dažādus paku izmēru, kas ir:

 • S(38cm x 64cm x 8cm) – Kura cenas variē no 2.49 Eiro Latvijas teritorijā līdz pat 8.49 Eiro Baltijas teritorijā.
 • M(38cm x 64cm x 19cm) – Kura cenas variē no 3.49 Eiro Latvijas teritorijā līdz pat 9.99 Eiro Baltijas teritorijā.
 • L(38cm x 64xm x 41cm)-Kura cenas variē no 4.49 Eiro Latvijas teritorijā līdz pat 11.49 Eiro Baltijas teritorijā.

post24 Latvijas teritorijaVisiem šiem sūtījumiem, neatkarīgi no izmēra ir jābūt 30 Kilogramu robežās, kas nozīmē, ka smagus sūtījumus sūtīt nebūs iespējams, bet 30 Kilogrami ir salīdzinoši liels svars un tajā ietilpst liela daļa mazās elektronikas un citu tikpat lieku iekārtu grupas. Bet ja jūs vēlaties nosūtīt patiešām trauslas lietas, kā stikla glāzes vai kāda cita veida priekšmetus, kuri ir trausli, tad samaksājot papildus 1.94 Eiro jūsu paciņa tiks rūpīgi pārvietota un tai tiks pievērsta īpaša uzmanība. Bet, lai saņēmējs zinātu, kad nākt pēc pasūtījuma, tad par 0.30 Eiro iespējams iegādāties iespēju pasūtījuma saņēmējam saņemt īsziņu, kad sūtījums ir ieveidots pakomātā.
Kopumā Post24 ir lielisks uzņēmums, kas piedāvā saviem klientiem nosūtīt sūtījumus šajā pakomātu veidolā, un, lai gan sākotnēji ir mazliet jāpierod pie šī jaunā standarta, tomēr saņemot un nosūtot dažas paciņas ātri vien ir redzams, cik ātri un ērti tas ir un nav vajadzīgs vairs iet uz pastu vai citiem paku sūtīšanas punktiem, un ir jāatrod tikai Post24 pakomāts un jāievieto sūtījums!

Vairāk par uzņēmumu varat uzzināt viņu mājas lapā – www.post24.lv

Šķirojamo atkritumu veidi

Ja esat nolēmis pievērsties atkritumu šķirošanai var rasties jautājums – Kādus atkritumus var un kādus nevar šķirot. Lai atbildētu uz šo jautājumu esam izveidojuši sarakstu, ar populārāko šķirojamo atkritumu veidiem.

Papīrs

Praktiski jebkuru papīra produktu ir iespējams pārstrādāt, taču jums noteikti pirms tam ir jāpārliecinās vai šķirojamo atkritumu pakas ir tīras un tajās nav palikušas nekādas ēdiena atliekas un šķidrumi, kā piens vai sula. No papīra produktiem šķirojami ir:

 • viss biroja papīrs, printera papīrs, aploksnes, papīra iepirkumu maisiņi, telefona grāmatas žurnāli un katalogi;

 • ēdienu iepakojami, no kuriem pirms tam ir izņemtas ēdienu atliekas, pārslu iepakojumi un dāvanu iepakojumi;

 • Avīzes un žurnāli;

Stikls

Lielākā daļa mājsaimniecību stiklu var vairākkārt pārstrādāt pirms tam noskalojot vai izmazgājot trauku, lai to varētu pārstrādāt. Stikls ir viens no vienkāršāk pārstrādājamajiem materiāliem, tāpēc ir ieteicams iegādāties produktus stikla iepakojumos. Dažādus stikla priekšmetus, piemēram, automašīnu vējstiklus, virtuves traukus, un spuldzes, parasti pieņem vietējās pārstrādes sistēmās, tā kā pirms tam sazinieties ar savas pilsētas atkritumu savākšanas un pārstrādes kompāniju un noskaidrojiet vai viņi nodarbojas ar šāda veida stikla atkritumu pārstrādi.

 • dažādu krāsu ēdienu un dzērienu pudeles un burkas

Metāls un alumīnijs

Ēdiena un dzēriena bundža veidotas no alumīnija vai tērauda ir iespējams pārstrādāt, alumīnija bundžas ir īpaši vērtīgas. Ir iespējams pat pārstrādāt alumīnija foliju. Pirms nododat alumīnija bundžas pārstrādē, noskaidrojiet vai tās ir tīras no šķidrumiem.

 • Tērauda bundžas, kas tiek izmantotas dažādiem ēdieniem, kā zupām, konserviem un līdzīgām lietām

 • Tukšas aerosola bundžas

 • Alumīnija bundžas

Plastmasa

Tā kā plastmasas produkti dabā pārstrādājas ļoti lēni, tos ir nepieciešams šķirot un mest speciālās tam paredzētās atkritumu tvertnēs. Liela daļa plastmasas produktu dabā vispār nepārstrādājas un to piesārņo, tāpēc visā pasaulē ir pieņemts plastmasas produktus pārstrādāt un izmantot atkal jaunu produktu iepakojumu veidošanā.

 • Mājsaimniecības produktu iepakojumi

 • Dažādi sadzīvē lietojami produkti, ēdienu iepakojumi, iepirkumu maisiņi un citi plastmasas iepakojumi.

DPD Latvija atsauksmes

DPD, jeb Dynamic Parcel Distribution ir uzņēmums, kas nodarbojas ar sūtījumu piegādi vairākās Eiropas valstīs un kopumā katru gadu uzņēmums apgroza vairāk nekā 3 miljonus dažādu sūtījumu. Latvijā darbojas vismaz 9 dažādas DPD filiāles un kopumā uzņēmums nodrošina darbavietas aptuveni 150 darbiniekiem, kas visi ir speciāli apmācīti speciālisti. DPD ir vadošais B2B( Business to Business) sūtījumu nodrošinātājs Latvijā un visā Baltijas reģionā un 2007. gadā Latvijā tika izveidots lielākais paku apstrādes terminālis Baltijas valstīs.

DPD uzņēmums ir būtībā vairāk koncentrēts tieši uz biznesa paku piegādi, bet uzņēmuma mājas lapā ir iespējams arī veikt pasūtījumus individuāliem uzņēmumiem, juridiskām personām un arī privātpersonām. Kopumā DPD kādas iespējams saņemt daudz un dažādās Eiropas valstīs, bet zemākās cenas ir tieši sūtot preces Baltijas reģionā. DPD ir politika, ka viņi pārvadā sūtījumus, kas ir mazāki par 31.5 Kilogramiem, un cenas arī tiek rēķinātas atkarībā no tā, kas tieši paku sūta un kurā vietā paka ir jānosūta, bet pamatā tiem noteikta pamata summa, par pakas saņemšanu un tālāk tiek noteikt degvielas koeficents, kas tiek noteikts salīdzinot 2005. gada Dīzeļdegvielas cenu Statoil benzīntankos un šai summai pieliekot klāt esošās cenas lielumu un izrēķinot koeficentu. Pēc šī koeficenta izrēķināšana par paku tiek sarēķināta kopējā summa, kas tad arī ir īstā cena, kas jāmaksā klientam. Vēl klientiem noteikti vajadzētu zināt arī to, ka pakām, kas var tikt nosūtītas jābūt lielākām par 15cm x 10cm un nedrīkst būt lielākas par 1.75m x 3m, kas, manuprāt, ir visai iespaidīgs izmērs.

Ar DPD paku servisu jums ir iespējams piegādāt pakar dažādos reģionos, bet pats labākais ir tas, ka piesakot pakas piegādi jums kurjers piebrauks tieši pie piegādes vietas  jau tajā pašā dienā, un sūtījums tiks nosūtīts 1 vai 2 darba dienu laikā, kas nozīmē ātrus sūtījumus un labas atsauksmes. Kopumā par DPD paku sūtījumiem ir labas atsauksmes un varu ikvienam ieteikt šo pakalpojumu

Vairāk par uzņēmumu šeit: www.dpd.lv